2023-01-03

180 billboardov

Súčasťou reklamnej kampane na pozvanie návštevníkov budú slúžiť pre aktuálny ročník opäť billboardy po celej Slovenskej republike.

Tradične opäť vo veľkom

25 tisíc pozvánok emailom s ponukou vstupu zdarma pre odborníkov, 25 tisíc zaslaných novín Aquatherm Times poštou, inzercia a pozvanie v odborných periodikách, rekordné investície do internetovej reklamy a sociálnych sietí, 180 billboardov vo veľkých mestách a na hlavných cestných ťahoch po celej Slovenskej republike, 270 rozhlasových spotov… aj to a oveľa viac je Aquatherm Nitra 2023 s tohtoročným podtitulom: „po štyroch rokoch opäť spolu a naživo“.

180

Od západu k východu, od severu na juh
... 180x po celom Slovensku

Aquatherm-nitra.com