Sprievodný program - Aquatherm Nitra® 2023

Inteligentné a energeticky efektívne systémy v budovách

Hlavný odborný garant sprievodného programu: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Usporiadatelia sprievodného programu si vyhradzujú právo program meniť. Vstup na přednášky je voľný a platí do vyčerpania kapacity sály (pokiaľ nie je uvedné inak)

Utorok 7.2.2023

10:30-13:00

CVTTi v rámci sprievodného programu sa budú venovať školám a remeslu

Odborný garant: CECH VYKUROVANIA, TEPELNEJ TECHNIKY A INŠTALÁCIÍ

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Podmienky pre vzdelávanie inštalatérov a remeselníkov na učňovských a stredných školách
Ing. Illčík SOŠ stavebná Žilina

Učňovské školstvo v praxi
Ing. Janka Zázrivcová, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica

Ukážky z inštalácií
zástupcovia CVTTi

Novinky z oblasti náradia, techniky a ďalšieho remeselného vybavenia
p. Valentín Jarovský, REMS

Diskusia prepojená s poznatkami o inštaláterskom remesle a rodinnom podnikaní
Ing. Sirotka – SAMP, Ing. Jánoš – CVTTi

13:00-13:30

Firemná prezentácia na tému: Využitie odpadového tepla pre ohrev TÚV

Odborný garant: Ing. Jiří Buzík, Ph.D., HUTIRA s.r.o.

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

13:30-16:00

INTELIGENTNÉ a ENERGETICKY EFEKTÍVNE SYSTÉMY v BUDOVÁCH - VODA

Odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Hodnotenie kvality ohriatej pitnej vody v bytových domoch
doc. Ing. Jana Peráčková, SvF STU Bratislava

Technické izolácie v TZB
Ing. Eugen Škopec, Aeroflex SK, s.r.o.

Tepelné čerpadlá pre prípravu teplej vody
Ing. Jaroslav Rehuš, Ing. Adam Brestovský , Vaillant -Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Využitie  zrážkovej a sivej vody v diplomových prácach študentov TZB 
Ing. Taťjana Jánošková, PhD., SvF STU Bratislava

Spôsoby využitia odpadového tepla z kanalizačných systémov
Ing. Lucia Hrnčárová, SvF STU Bratislava

Hydraulické pomery v odpadových potrubiach splaškovej vody
Ing. Martin Sokol, SvF STU Bratislava

Informácia o novej publikácii  „Zdravotná technika“ (JAGA Group, s.r.o.)
Ing. Taťjana Jánošková, PhD., SvF STU Bratislava

Streda 8.2.2023

10:30-13:30

INTELIGENTNÉ a ENERGETICKY EFEKTÍVNE SYSTÉMY v BUDOVÁCH - TEPLO/OZE

Odborný garant: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Geotermálna energia a jej využívanie vo Veľkom Mederi, spôsob ako znižovať uhlíkovú stopu po zemnom plyne
Prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

Tepelné čerpadlo do rekonštrukcie = nové chladivo a hydraulický koncept
Ing. Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o.

Optimalizácia prevádzky centrálneho zdroja tepla s pohľadu spotreby palív a energie
Ing. Martina Mudrá, SvF STU Bratislava

Porovnanie centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom z hľadiska energetickej, ekonomickej efektívnosti a dopadov na životné prostredie
Prof. Ing. František Urban, SjF STU Bratislava

Tepelné čerpadlá v rodinných, bytových domoch a administratíve
Ing. J. Rehuš, Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Výber vhodného riešenia predizolovaných potrubí podľa teplotného profilu tepelnej siete, príklady úspor z realizácií
Ing. Robert Štefanec, NRG Flex, s.r.o. Pezinok

Vodík ako vízia pre blízku budúcnosť
Ing. Világi František, PhD., SjF STU Bratislava

Princíp fungovania tepelných čerpadiel, prehľad zariadení a ich návrh prostredníctvom Toolbox
Ing. Alžbeta Jendrichovská, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.. Poprad

Vykurovacie telesá pre vykurovacie sústavy
Ing. Vlastimil Mikeš,  KORADO Česká Třebová – KORADO, a. s.


13:30-14:30

Odovzdávanie Cien SSTP

Odborný garant: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

14:30-16:00

Obnovte si s nami svoj rodinný dom
Informácie o príspevku z programu Plánu obnovy rodinných domov

Odborný garant: Slovenská agentura životného prostredia

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Výhody zapojenia do plánu obnovy a návratnosť investícii Ing. Omar Temori, PhD.

Plán obnovy rodinných domov – ako získať finančný príspevok. – Najčastejšie otázky ľudí, ktorí zavítajú do regionálnych kancelárii. Ing. Dana Chlpošová , PhD.

Zelené bývanie a energetická sebestačnosť. – Ktoré moderné technológie ušetria peniaze za energie a ozdravia životné prostredie? – Ako si rozumne skombinovať opatrenia z programu Obnov dom. Ing. Matej Kerestúr

Konferencia TECHFORUM 2023

výstavisko Agrokomplex – konferenčný priestor v hale K

Vstup iba pre registrovaných VIAC TU

Téma: Energetická kríza – príležitosti a riešenia v oblasti TZB

  • účasť odborníkov a prezentujúcich zo sveta TZB, developerov a stavebných firiem
  • 10 prezentácií v trvaní 20 minút
  • diskusia publika prostredníctvom interaktívnej aplikácie MENTIMETER
  • prehliadka infomarketu partnerov podujatia

Štvrtok 9.2.2023

10:30-11:30

Program Slovensko – pripravovaná podpora pre podniky a domácnosti
Úsporné opatrenia v domácnosti

Odborný garant: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Program Slovensko – pripravovaná podpora pre podniky a domácnosti
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.

Úsporné opatrenia v domácnosti
p. Michal Ilovič

13:00-16:00

INTELIGENTNÉ a ENERGETICKY EFEKTÍVNE SYSTÉMY v BUDOVÁCH - VZDUCH

Odborná garantka: Doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Rekuperačné jednotky pre rezidenčné stavebné objekty
Ing. Adam Brestovský, VAILLANT Group Slovakia, s.r.o.

Vzduchotechnické jednotky pre bytový sektor. Vetranie kuchýň
p.Róbert Plesník, ATREA SK s.r.o.

Kompletná realizácia diel vzduchotechniky
Ing. Ľubomír Belovič, KLIMAK, s.r.o.

Úspora s komfortom – vetranie s rekuperáciou tepla
Marián Kramár, ZEHNDER Group Czech Republic s.r.o.

Meracie prístroje a ich aplikácia pri meraní a regulácii vo vzduchotechnike
Tomáš Tetík, TESTO s.r.o.

Lokálne rekuperačné jednotky
Ing. Branislav Orolín , A-INVENT s.r.o.

Chladiace systémy pre vzduchotechniku
Ing. Peter Behúl, CLIMAPORT, s.r.o.

Meranie kvality vzduchu v priemyselnom halovom objekte
Ing. Viktória Állóová, SvF STU v Bratislave

Kvalita vzduchu v interiéroch po rekonštrukciách bytových domov
Ing. Tomáš Strenk, SvF STU v Bratislave

Energetický pohľad na aplikáciu 2 vetracích systémov v rezidenčných objektech
Doc. Ing. Zuzana Straková, PhD, SVF STU v Bratislave

Piatok 10.2.2023

10:30-13:30

Prezentácia vystavovateľov
A – INVENT, s.r.o., UNITES Systems a.s, Fenix Slovensko s.r.o. , BCG Technik s.r.o., PROTRONIX s.r.o., COM KLIMA s.r.o.

Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Poznámka pořadatele:

Partnerom veĺtrhu Aquatherm Nitra® je odborná konferencia Techforum.

Aquatherm-nitra.com