Vystavovať na veľtrhu
Aquatherm Nitra®

Staňte sa súčasťou veľtrhu Aquatherm® Nitra, získajte potenciálnych zákazníkov a rozvíjajte svoje podnikanie.

Prečo sa zúčastniť veľtrhu?

Covidová pandémia nás zmenila, zasiahla do našich pracovných aj osobných životov. Všetci sme sa presvedčili, že ani v časoch online komunikácie nemožno osobný kontakt ničím nahradiť. Veľtrh totiž možno pri osobnej návšteve vnímať všetkými piatimi zmyslami, a to ešte žiadna technológia neumožňuje. Obchod sa síce postupom času odosobňuje, vytvorené vzťahy a väzby sú však trvalé.

Odbornosť a profesionalita

Jediný odborný veľtrh vyprofilovaný výlučne v rámci TZB s celorepublikovou pôsobnosťou a v spolupráci s odbornými inštitúciami a odbornými partnermi.

Sprievodný program

Štvordňový sprievodný program zahŕňa všetky oblasti TZB – aktuálne témy, zaujímaví hostia, konferencie, workshopy, okrúhle stoly, panelové diskusie…

Zacielenie

Napriek tomu, že sa veľtrh profiluje viac v rámci B2B klientely, nezabúdame ani na koncových klientov.

Pravidelný kontakt

Pravidelný mailing informácií o veľtrhu – sprievodné aktivity, pozvánky od vystavovateľov – 30 000 aktualizovaných emailových adries!

Mediálna podpora

Reklamnú kampaň v spolupráci s odbornými agentúrami v offline aj online médiách s rozpočtom presahujúcim 150 000 EUR. Okrem toho vydávame aj vlastné noviny Aquatherm Times, ktoré distribuujeme na 25 000 poštových adries.

Medzinárodné zastúpenie

Medzinárodné portfólio zastúpených značiek a aktívna akvizícia vystavovateľov aj návštevníkov v zahraničí.

Vybrané realizácie

Prezentačné možnosti

Vystavovateľom na veľtrhu Aquatherm Nitra® ponúkame doplnkové prezentačné možnosti. Ponukový katalóg vám zašleme na vyžiadanie: e-mail: aquatherm-nitra@mdlexpo.com

NOVINKA - Karta vystavovatele

Vytvorenie novej funkcie webu Aquatherm-nitra.com spočíva vo vytvorení „profilovej karty“, ktorá bude mať charakter pozvánky, pre každého vystavovateľa. Súčasťou bude aj vytvorenie unikátneho kódu, ktorý si vloží každý vystavovateľ na svoju webovú stránku. Kód zobrazí ikonu s logom Aquatherm Nitra na webe vystavovateľa. Ikona umožní kliknutie na pozvánku konkrétneho vystavovateľa, ktorá bude súčasťou webu aquatherm-nitra.com, ale iba vaša. Vice informací ZDE

Inzercia v papierovom vydaní Aquatherm Times

Vlastné noviny, ktoré vydávame pri príležitosti veľtrhov Aquatherm Praha a Nitra v náklade 25 000 výtlačkov a rozosielame podľa aktualizovanej databázy adries adresátom v Čechách aj na Slovensku. Oblasť TZB vnímame z menej odborného uhla, ale o to osobnejšie – oslovte potenciálnych klientov veľmi efektívnou inzerciou. Aktuálnu ponuku voľných inzertných plôch vám zašleme na vyžiadanie.

Partnerstvo veľtrhu a sprievodného programu

V momente, keď téma veľtrhu a sprievodného programu korešponduje s vaším zámerom, využite všetky možnosti, ktoré plynú z prezentácie ako partnera veľtrhu, príp. sprievodného programu. Súčasťou partnerstva sú PR aktivity v online aj offline médiách, branding v rámci priestorov výstaviska, na webe a všetkých oficiálnych tlačovinách a správach.

Participácia na sprievodnom programe

Našou snahou je vytvoriť pestrú škálu aktuálnych tém pre odbornú aj laickú verejnosť. Ponúkame vám možnosť vstupu do programu konferencií či diskusných blokov a uvítame aj vaše podnety.

logo@2x

Prezentácia na webe veľtrhu, v newsletteroch

Informujte nás o vašich novinách, pozvite návštevníkov do vašej expozície, usporiadajte súťaž alebo počas veľtrhu zorganizujte workshop či školenie. O všetkom budeme návštevníkov radi informovať či už prostredníctvom webu, našich newsletterov alebo sociálnych sietí. Čím viac, tým lepšie, so všetkým si poradíme.

Reklama v areáli výstaviska

Výstavný areál disponuje veľkým množstvom outdoorovej a indoorovej reklamy. Využite tento priestor a upozornite na svoju firmu ihneď pri vstupe do areálu či prostredníctvom reklamných videopanelov. Možností je však oveľa viac. Radi vám pomôžeme s výberom a previazanosťou s vašou prezentáciou.

Ako sa stať súčasťou veľtrhu Aquatherm Nitra® ?

1.

2.

3.

4.

Oslovte nás

Zoznámte nás so svojím prezentačným zámerom, prípadne si nechajte zaslať aktuálne rastre voľných výstavných plôch. Vaše požiadavky posielajte na aquatherm-nitra@mdlexpo.cz

Vyberte si

Pomôžeme vám aj v rámci prípravy expozície alebo vám zaistíme kompletnú prezentáciu.

Prihláste sa

Prostredníctvom prístupových údajov sa prihláste do portálu vystavovateľa a vyplňte prihláškové či objednávkové formuláre. Podrobnejšie preberieme aj ďalšie možnosti vašej prezentácie.

Ideme na to

Využite štyri dni veľtrhu na maximum. Informujte nás o novinkách vo vašej expozícii, informácie zverejníme v rámci našich komunikačných kanálov. Usporiadajte seminár alebo workshop, so všetkým vám pomôžeme.

Stiahnite si dokumenty

Dokumenty budeme postupne dopĺňať, v prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte.
Aquatherm-nitra.com