2022-09-14

Informujte a pozvite svojich klientov do svojej expozície už dnes!

Vytvorenie novej funkcie webu Aquatherm-nitra.com spočíva vo vytvorení „profilovej karty“, ktorá bude mať charakter pozvánky, pre každého vystavovateľa. Súčasťou bude aj vytvorenie unikátneho kódu, ktorý si vloží každý vystavovateľ na svoju webovú stránku. Kód zobrazí ikonu s logom Aquatherm Nitra na webe vystavovateľa. Ikona umožní kliknutie na pozvánku konkrétneho vystavovateľa, ktorá bude súčasťou webu aquatherm-nitra.com, ale iba vaša.

AKO TO FUNGUJE?

Pomocou šablóny profilovej karty vo vizuálnom editore Elementor na jednoduchú editáciu. Šablóna bude mať prednastavený dizajn a bude možné do nej jednoducho pridať obsah – môžete to urobiť sami alebo s našou pomocou.

Obsah profilovej karty:

 • Titulok
 • Krátky opis spoločnosti
 • Logo
 • Termín konania
 • Tlačidlá na rezerváciu
 • vstupeniek
 • Kontaktné údaje a sociálne siete
 • Umiestnenie expozície
 • Produkty, ktoré budú vystavované
 • Novinky
 • Príklad URL profilovej karty: 
  https://aquatherm-nitra.com/karta/mdlexpo

Obmedzenie viditeľnosti... STRÁNKA JE LEN VAŠA!

Na stránke nebude možné zobraziť ani nájsť samostatne na webe zoznam profilových kariet. Tieto stránky budú skryté v navigácii webu. Prístup bude možný iba odkazom prostredníctvom webu vystavovateľa, respektíve zadaním konkrétnej URL adresy.

IKONA VEĽTRHU NA VAŠOM WEBE

Importovací kód

Bude to kód Java scriptu, ktorý vystavovateľ umiestni do záhlavia svojho webu. Ikona sa bude zobrazovať v hornej časti webu a bude pripnutá na ľavý okraj. Vloženie importovacieho kódu na web vystavovateľa nevyžaduje technické znalosti. Poskytneme jednoduchý návod, ktorému budú rozumieť pracovníci IT oddelení, správcovia webov alebo aj samotní podnikatelia. V prípade problémov s nasadením kódu vám náš tím pomôže. Kód, ktorý sa bude vkladať na web vystavovateľa, bude skrátený, aby sa dal jednoduchšie vložiť. Zvyšná časť kódu bude umiestnená na webe aquatherm-nitra.com (pôvod importu).

Ikona

Ikona bude plynulá takže pri scrolovaní sa bude zobrazovať na rovnakej pozícii. Po prejdení na ikonu sa zobrazí animácia a text. Vystavovateľ si bude môcť vybrať z troch farebných variantov ikony(modrá, biela, čierna) tak, aby sa hodila k dizajnu webu. Každá ikona bude obsahovať URL odkaz na konkrétnu profilovú kartu vystavovateľa.

Aquatherm-nitra.com