2022-12-20

Asociácia fotovoltického priemyslu novým partnerom

Obnoviteľné zdroje budú mať svoje zastúpenie aj na veľtrhu Aquatherm Nitra. Budete sa tam môcť stretnúť so zástupcami Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a porozprávať o aktuálnom stave OZE na Slovensku, či možnostiach rozvoja, ale aj s členmi SAPI, z ktorých mnohí budú medzi vystavovateľmi. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je mimovládne profesionálne záujmové združenie, ktorého hlavným poslaním […]

Obnoviteľné zdroje budú mať svoje zastúpenie aj na veľtrhu Aquatherm Nitra. Budete sa tam môcť stretnúť so zástupcami Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a porozprávať o aktuálnom stave OZE na Slovensku, či možnostiach rozvoja, ale aj s členmi SAPI, z ktorých mnohí budú medzi vystavovateľmi.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je mimovládne profesionálne záujmové združenie, ktorého hlavným poslaním je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku. Asociácia má aktuálne viac než 150 členov a zastrešuje všetky relevantné obnoviteľné zdroje na Slovensku. Zástupcovia asociácie pozorne monitorujú aktuálne trendy doma aj v zahraničí a komunikujú s účastníkmi trhu, vrátane štátnej a verejnej správy. Súčasťou činností asociácie je aj školenie nových inštalatérov, v ktorom na Slovensku ďalšie prvenstvo.

Prvoradým cieľom asociácie je, aby obnoviteľné zdroje energie boli na Slovensku vnímané ako dôležitá súčasť energetického mixu a aby výrobcovia z OZE nečelili diskriminačným a neférovým praktikám zo strany štátu alebo distribučných spoločností. Asociácia je pevne presvedčená dôležitosti a správnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie, obzvlášť v kontexte prehlbujúcej klimatickej a predovšetkým energetickej krízy. Práve využívanie OZE je cestou, ako priniesť obyvateľom Slovenska ekologické ale predovšetkým ekonomické a sociálne výhody.

Využívanie obnoviteľných zdrojov má v súčasnosti už hneď niekoľko rovín. Dlhé roky bola hlavným argumentom ekológia ochrana a boj proti klimatickej kríze. Napriek skutočnosti, že je tento argument čoraz relevantnejší, geopolitickou situáciou zapríčinený nárast cien energií postavil do popredia energetickú nezávislosť, pričom obnoviteľné zdroje sú považované za jednu z mála perspektívnych alternatív pre budúcnosť. Obnoviteľné zdroje však nie sú len veľké fotovoltické elektrárne, či veterné parky. Sú využiteľné v domácnostiach a to tak rodinných, ako aj bytových domoch, ale aj firmách, či už kancelárskych priestoroch alebo vo výrobných halách. Ich využitie a správna konfigurácia dokáže majiteľom šetriť obrovské množstvo finančných prostriedkov, pričom získavajú energetickú sebestačnosť a nezávislosť od výkyvov cien na svetových trhoch. Čoraz častejšie sa tiež už aj na Slovensku skloňujú pojmy ako energetické komunity, ktoré nás posúvajú bližšie k decentralizácii energetiky.

Obnoviteľné zdroje budú mať svoje zastúpenie aj na veľtrhu Aquatherm Nitra. Budete sa tam môcť stretnúť so zástupcami Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a porozprávať o aktuálnom stave OZE na Slovensku, či možnostiach rozvoja, ale aj s členmi SAPI, z ktorých mnohí budú medzi vystavovateľmi. Téma obnoviteľných zdrojov patrí medzi najhorúcejšie otázky v slovenskej spoločnosti a SAPI verí, že bude mať príležitosť o budúcnosti energetiky hovoriť aj s návštevníkmi podujatia. Zástupcovia asociácie sa tešia na spoločné stretnutie.

Aquatherm-nitra.com