2022-10-31

Obnovte s nami svoj rodinný dom

… príďte si na veľtrh pre rady, prostriedky ako aj technológie našich vystavovateľov, v jeden deň a na jednom mieste. To bude tohtoročné motto pre koncových návštevníkov, a to aj vďaka poradenskému centru Slovenské agentúry pre životné prostredie a poradenskému centru dotačného programu Obnov dom.

Príspevok na obnovu domu

Novinkou na nadchádzajúcom ročníku bude aj informačné centrum Slovenskej agentúry životného prostredia a nedávno zverejneného programu OBNOV DOM z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky s cieľom do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Návštevníci tak nielen získajú relevantné informácie o konkrétnych možnostiach energetických úspor, možnostiach financovania, ale zároveň na expozíciách vystavovateľov počas jednej návštevy av jeden deň aj informácie k jednotlivým možným technológiám, ich cenám aj dodacích lehotách. To všetko doplnené o štvordňový sprievodný program určený odborníkom aj laikom spojené so živým vysielaním internetovej televízie priamo z priestorov veľtrhu.

Aquatherm-nitra.com