Kontakty

  • Dolné Rudiny 31,SK-010 91 Žilina
  • +421 41 7075710
  • obchod@decon.sk
  • www.decon.sk

Decon, spol. s r.o. na Aquatherm Nitra®

Hala F, stánok 007

Dodávateľ technológií prenosu tepla v oblasti vykurovacích, chladiacich a rekuperačných systémov:

  • Výmenníkové stanice tepla pre systémy CZT
  • Technológie ohrevu, chladenia, rekuperácie a tlakového oddelenia médií v komerčnej sfére a v priemysle
  • Modulárne rozdeľovače a zberače
  • Moduly spätného získavania tepla z horúcich spalín a splodín
  • Predaj a aplikácie produktov spoločnosti ALFA LAVAL
Aquatherm-nitra.com