Kontakty

  • Prievozská 4/B, SK-821 09 Bratislava
  • +421 903 539 680
  • janette.krutakova@landisgyr.com
  • www.landisgyr.cz

Landis + Gyr s.r.o., organizačná zložka na Aquatherm Nitra®

Hala M2, stánok 252

Landis + Gyr je popredným svetovým výrobcom a dodávateľom produktov a riešení v oblasti merania elektrickej energie, plynu, tepla/chladu a vody pre energetické spoločnosti. Poskytuje aplikácie pre inteligentné siete, technológie riadenia odberu, riešenia pre analýzu údajov, integráciu obnoviteľných zdrojov,…t.z. ucelené portfólio, ktoré umožňuje energetickým spoločnostiam aj spotrebiteľom plne využívať potenciál inteligentných sietí.

Aquatherm-nitra.com