Kontakty

  • Bajkalská 27, SK- 827 99 Bratislava
  • +421 2 58 248 111
  • office@siea.gov.sk
  • www.siea.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra na Aquatherm Nitra®

Hala M3, stánok 349

Bezplatné energetické poradenstvo v stánku SIEA

Ako znížiť spotrebu energie a využívať ju efektívne, sa dozviete v stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Odborní energetickí konzultanti z regionálnych centier ŽIŤ ENERGIOU vám bezplatne poradia, ako môžete k úspore energie prispieť v domácnosti aj vo firmách len zmenou svojho správania, teda bez veľkých nákladov, a ktoré investície sa vám oplatia, ak chcete znížiť účty za energie výrazne. Cenné rady môžete získať aj ohľadom využívania obnoviteľných zdrojov energie. Užitočné odporúčania nájdete aj na stránke www.setrimeprenas.sk.

 

Aquatherm-nitra.com