Kontakty

  • Koceľová 15, SK-815 94 Bratislava
  • +421 903 562 108
  • sstp@sstp.sk
  • www.sstp.sk

SSTP- Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia na Aquatherm Nitra®

Hala M3, stánok 337

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

Aquatherm-nitra.com