Kontakty

  • Jinonická 80, CZ-158 00 Praha 5
  • +420 222 266 700
  • info@testo.cz
  • www.testo.sk

Testo, s.r.o. na Aquatherm Nitra®

Hala M1, stánok 116

Testo vyrábí ruční přenosné přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístroje pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzy  spalin, detekce úniku plynu, přístroje  pro servis  chladicích a klimatizačních zařízení, termografii, měřicí systémy se sběrem dat a přístroje pro měření elektrických veličin. Testo provádí akreditovanou a ISO kalibraci měřidel.

Aquatherm-nitra.com