Kontakty

  • Palárikova 2773, SK-022 01 Čadca
  • +421 908 322 160
  • jasso@tomegas.sk
  • www.tomegas.sk

TOMEGAS SK s.r.o. na Aquatherm Nitra®

Hala M2, stánok 226

Dodávateľ propánu, propán-butánu, izobutánu.

Distribúcia a plnenie skvapalnených uhľovodíkových plynov – fľaškový plyn a zásobníky.

Aquatherm-nitra.com