Kontakty

  • Evropská 710, CZ-261 01 Příbram
  • +420 318 541 111
  • info-ksfilter@troxgroup.com
  • www.troxfilter.cz

TROX KS Filter s.r.o. na Aquatherm Nitra®

Hala M3, stánok 318

Společnost TROX KS Filter s.r.o. je součástí skupiny TROX GmbH, která je globálním lídrem ve vývoji, výrobě a prodeji komponent, přístrojů a systémů pro vzduchotechniku a klimatizaci místností.
Naším cílem i posláním je produkovat výrobky, které ochraňují zdraví člověka a současně splňují deklarované parametry evropských mezinárodních norem a nejpřísnější ekologické předpisy ve vztahu k životnímu prostředí.
Ve výrobním portfoliu TROX KS Filter s.r.o. najdete všechny dostupné druhy filtrů a filtračních zařízení pro vzduchotechniku, jako například kapsové filtry, rámečkové filtry, tukové filtry. Dodáváme absorpční filtry s aktivním uhlím, filtrační média a dále filtry pro čisté prostory, kompaktní filtry, HEPA a ULPA filtry, manometry aj.

TROX KS Filter s.r.o. company is a member of TROX GmbH group, which is a global leader in the development, production and sale of components, machines and systems for air-handling and air-conditioning.
Our aim and mission is to manufacture products that protect human health and meet the prescribed parameters of European and international standards and the strictest ecological and environmental regulations.
The product portfolio of TROX KS Filter s.r.o. includes all available types of filters and filtering devices for air-conditioning, such as pocket filters, frame filters. We supply absorption filters with activated carbon and filter media as well as filters for clean rooms, compact filters, HEPA and ULPA filters, pressure gauges, etc.

Aquatherm-nitra.com