Kontakty

  • Pplk. Pljušťa 45, SK-909 01 Skalica
  • +421 34 696 61 28
  • vaillant@vaillant.sk
  • www.vaillant.sk

Vaillant na Aquatherm Nitra®

Hala M1, stánok 115

Vaillant patrí medzi trhových a technologických lídrov v oblasti vykurovacej techniky v Európe. Uvedomujeme si našu zodpovednosť za životné prostredie a neustále investujeme do ďalšieho rozvoja vykurovacích systémov, ktoré šetria zdroje, využívajú obnoviteľnú energiu a vnášajú komfort do vášho domova.

Aquatherm-nitra.com