Kontakty

  • Horná 30, SK-974 00 Banská Bystrica
  • +421 903 810 012
  • woehler@woehler.sk
  • www.woehler.sk

Wöhler na Aquatherm Nitra®

Hala M2, stánok 235

Profesionálne náradie, prístroje a príslušenstvo pre plynárov, kominárov a čistenie vzduchotechniky.

Aquatherm-nitra.com